Ventilation

Vi är återförsäljare åt marknadens bästa uteluftsdon, Prefonds 40/50. Genom att sänka hastigheten på tilluften försvinner kallraset som en vanlig spaltventil ger. Den har dessutom marknadens bästa ljudreducerande egenskaper.