Kompositfönster

Vi levererar fönster och fönsterdörrar i komposit av högsta kvalitet, tillverkade av BE-Bauelemente i Tyskland. Samtliga produkter har Schucos originalprofiler, som tillhör marknadens bästa. Den höga kvaliten gör att tillverkaren lämnar 20 års garanti på hela konstruktionen (glas, beslag och profiler).

Vi erbjuder även Schweikers vackra utåtgående fönster och fönsterdörrar i komposit. Fönstren påminner om våra svenska traditionella fönster med bla mittstolpe. Även dessa är tillverkade i Tyskland.

Kompositfönstren står emot väder utan att förändras i utseende och är helt underhållsfria. Genom ett lågt U-värde, mellan 0,78-1,3 på hela konstruktionen, är våra fönster mycket energisnåla. Våra fönster är helt återvinningsbara och miljövänliga.

Om ni så önskar tar vi helhetsansvar för byte av Era fönster, från måttagning till montering och slutbesiktning.

Statens Provningsanstalt har genomfört ett test som visar hur ett kompositfönster står sig över tiden och vilken påverkan användning och klimat har på fönstren. Testet visar att kompositfönster klarar sig betydligt bättre än vanliga träaluminiumfönster efter att ha suttit monterade ett antal år. För att läsa rapporten i sin helhet, klicka här.