Fönsterrenovering

Är dina fönster i behov av målning? Vi kan erbjuda flera alternativ som gör det mer ekonomiskt och dessutom gör fönstret underhållsfritt under en lång tidsperiod.

Vår leverantör av system för fönsterrenoveringar, Prefond AB, har i mer än 20 år tillverkat produkter för renovering av installerade träfönster. Under denna tid har vi levererat beklädnadsprofiler till 10 000-tals fönster, många har också försetts med Prefond ytterbåge i underhållsfri aluminium.

Vårt åtagande innebär ett totalansvar. Vi medverkar ofta redan vid projektering med förslag till bästa lösning. Prefond tillverkar i egen verkstad och vi ansvarar också själva för montaget med specialutbildad personal.

En fönsterrenovering innebär inte bara att fönstrets utsida blir underhållsfri, den kan också resultera i bättre rumskomfort, lägre energiförbrukning och bättre dämpning av trafikbuller.

I vårt åtagande ingår kontroll av hela fönstrets funktion för att utreda behov av ev. andra förbättringsåtgärder.